Algemene voorwaarden

PRIVACY

Amersfoortse vallei taxi, gevestigd aan Heideweg 124, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.Amersfoortsevalleitaxi.nl Heideweg 124 0338883652

Amersfoortse Vallei taxi is de Functionaris Gegevensbescherming van Amersfoortse vallei taxi Hij/zij is te bereiken via info@amersfoortsevalleitaxi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amersfoortse vallei taxi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amersfoortsevalleitaxi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Amersfoortse vallei taxi verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Amersfoortse vallei taxi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amersfoortse vallei taxi) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Amersfoortse vallei taxi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (7 jaar) van persoonsgegevens. Bewaarplicht volgens adminstratie normen van belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Amersfoortse vallei taxi verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit kunnen taxi-ondernemingen en of chauffeurs zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Amersfoortse vallei taxi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Amersfoortse vallei taxi gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Amersfoortse vallei taxi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amersfoortsevalleitaxi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Amersfoortse vallei taxi wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Amersfoortse vallei taxi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@amersfoortsevalleitaxi.nl

 

 

Algemene Voorwaarden
Wij zullen er altijd alles aan doen om u en uw klanten tijdig op de gewenste bestemming te laten arriveren. Echter, kan Vallei taxi nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen en de eventuele gevolgen daarvan.
1. Als een chauffeur lang moet wachten, dan hanteert Vallei taxi een wachttarief. De eerste 15 minuten zijn kosteloos, daarna wordt voor elke kwartier € 7,50 in rekening gebracht.
2.Het is voor onze Schipholvervoer en stadsvervoer verplicht online minimaal 24 uur voor vertrektijd te reserveren om in aanmerking te komen voor onze vaste tarieven. In het geval er niet 24 uur van te voren online wordt gereserveerd worden alle taxiritten op de taximeter gereden. (muv contract-vervoer)

3. Betaling vindt altijd plaats op de heenreis en terugreis.

4. Voor extra adressen (binnen 3 km) van het begin adres geldt een toeslag van € 7,50 per rit per extra adres.
5. Bij de afhaaltijd op de heenreis dient u rekening te houden met een marge van 10 minuten voor dan wel na de gewenste reserveringstijd
6. Kinderzitjes zijn in Nederlandse taxi’s NIET verplicht.
7. Vallei taxi voert ritten in principe niet gecombineerd uit. In geval van calamiteiten kan het een enkele keer voorkomen dat u met anderen een auto deelt. Wij overleggen dat altijd eerst met u.
8. In verband met de in de auto beschikbare ruimte geef daarom bijzondere bagage zoals Buggy’s, golftassen, duikuitrusting, surfplanken etc. te allen tijde door bij uw reservering
9. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken en/of beschadigen van uw bagage. Wij zullen er natuurlijk alles aan doen om dit te voorkomen.
10. Bij aankomst op de luchthaven Schiphol dient rekening gehouden te worden met een gemiddelde wachttijd van 30 minuten na bagage afhandeling. Wij verzoeken u uw mobile telefoon aan te zetten.
11. Tarieven onder voorbehoud van wijzigingen en/of typefouten.
12. De klant staat bij ons hoog in het vaandel, daarom stellen wij het zeer op prijs als u uw klacht aan ons doorgeeft. Op deze wijze kunnen wij onze diensten optimaliseren.
13. Op al ons vervoer zijn de algemene voorwaarden en betalingscondities van Koninklijk

14. De vaste prijzen zijn uitgezonderd nationale feestdagen. Alleen de vaste tarieven kunnen tot maximaal 50 procent worden verhoogd. Dit geldt alleen voor onze vaste tarieven. Taxi ritten op de taximeter blijft volgens de officiële tarieven vastgesteld door de nederlandse overheid.

15. Voor de Woon-werk verkeer en zakelijke  dienstverlening hanteert ons bedrijf de prijzen op de taxi meter. Hierbij worden de maximum tarieven gehanteerd. De kosten voor een rit met een taxi hangen af van: het starttarief, de afstand en de duur van de rit. Voor al deze onderdelen geldt een maximumtarief. Ons bedrijf moet zich houden aan de maximumtarieven die zijn vastgesteld door de overheid. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taxi/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-kosten-voor-een-taxi

Rekenvoorbeeld kosten van een taxirit:
Stel u maakt een rit van 7 kilometer die 15 minuten duurt. Als de taxivervoerder de maximum tarieven zou hanteren zou deze rit kosten:

starttarief € 2,98
kilometertarief 7 x € 2,19 = € 15,33
tijdtarief 15 x € 0,36 = 5,40.
In totaal is dat € 23,71

 

 

Nederlands Vervoer zoals gedeponeerd op 31/2003 van toepassing.
Aansprakelijkheid
 Vallei taxi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, door b.v. files, pech onderweg, weersomstandigheden etc. die het gevolg hebben dat u uw vlucht mist. U dient dan ook genoeg tijd te nemen om op Schiphol te kunnen komen, zodat u door eventueel oponthoud toch nog op een andere manier op tijd voor uw vlucht aanwezig kunt zijn.
 Vallei taxi houdt zich ten alle tijden het recht voor, om op het laatste moment een rit opdracht niet te hoeven uitvoeren i.v.m. overmacht zoals extreem verkeerchaos, weersinvloeden, aanslagen etc. U kunt ervan uitgaan dat wij er alles aan zullen doen om dit te voorkomen.
Annuleren
Annuleren kan alleen binnen 24 uur voor aanvang ritopdracht.
Terugkomst op Schiphol
In geval van vertragingen kunt u er op rekenen dat wij deze nauwlettend in de gaten houden. Na aankomst op Schiphol dient u na landing, zo snel mogelijk uw mobiele telefoon aan te zetten zodat de betreffende chauffeur contact met u kan opnemen. Indien u met een andere vlucht terugkeert op Schiphol dan dient u dat tijdig aan ons door te geven.
Wachttijd
We gaan van uit een wachttijd van 15 minuten na landing van het vliegtuig. Dit is in de prijs inbegrepen, daarbuiten wordt er € 7,50 euro per kwartier in rekening gebracht.
Betalingswijze
Wij accepteren Creditcard zoals American Express, Visa, Mastercard maar u kunt natuurlijk ook contant betalen.
Privacy Bescherming
Vallei taxi houdt zich gebonden aan alle wettelijke bepalingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Nimmer zal Schiphol Taxi Service uw persoonsgegevens aan derden doorgeven en derhalve voor een adequate bescherming zorgdragen.
Registratie en Erkening
 Vallei taxi is aangesloten bij het Registratiebureau Geschillencommissie Taxivervoer. Uw belangen en rechten worden dan ook gewaarborgd. Het Regelement Geschillencommissie Taxivervoer 11 maart 2003 is van toepassing.
 Vallei taxi staat geregistreerd in de Kamer van Koophandel register in Amersfoort onder het volgende nummer: 58900403

 

Contactgegevens

Vallei Taxi Amersfoort

Bel: 033-8883652
Mail: info@amersfoortsevalleitaxi.nl